Weerbaarheidstraining

Wij geven weerbaarheidstraining aan kinderen en jongeren.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op een correcte manier met anderen om te gaan.
Soms zijn kinderen/jongeren hoog sensitief en kunnen zich hierdoor onbegrepen voelen. Soms heeft een kind te maken met een (gedrags) stoornis die de buitenwereld niet begrijpt, of voelt een kind zich in bepaalde situaties onveilig/onprettig.

Dit kan zich uiten in faalangst, onzekerheid, psychosomatische klachten, pestgedrag, etc.

Tijdens de weerbaarheidstraining leren de kinderen/jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.

Aan het einde van elke training krijgen de kinderen/jongeren een huiswerkopdracht mee, waardoor er ook thuis bewust verder gegaan wordt met het toepassen van het geleerde.

De groepstrainingen vinden doorgang bij minimaal 4 en maximaal 6 aanmeldingen.
Een groepstraining duurt 1,5 uur, deze trainingen worden gegeven op woensdagmiddag of zaterdagochtend.

Tevens is er mogelijkheid om in een tweetal of zelfs individueel weerbaarheidstraining te volgen.