Teamcoaching

Wanneer team coaching?

Binnen een bedrijf lopen veel verschillende mensen rond, die samen een team zouden moeten vormen. Wanneer er een team gevormd wordt, ontstaat er een eenheid en dit levert hogere arbeidsproductiviteit op.
Onderzoek wijst uit dat werknemers die in een prettige sfeer werken, zich lichamelijk en geestelijk prettiger voelen, wat in direct verband staat met een lager ziekteverzuim.
Regelmatige investering in het welzijn van het team en de individuele werknemer, maken dat het ziekteverzuim omlaag gaat en de sfeer binnen een team verbetert.

Doelgericht
Als mensen de bedrijfsdoelen niet alleen kunnen bereiken, zullen zij samen moeten gaan werken. Het alternatief zou zijn: opgeven. Dit is echter vanuit de bedrijfsvoering geen echte optie.
Om te kunnen samenwerken moet er uiteraard een gezamenlijk doel zijn. Ook is het van belang te weten hoe de onderlinge verhoudingen liggen binnen het ontstane samenwerkingsverband. Juist dit zijn enkele aspecten waarop doelgericht gecoached kan worden.