Huiswerkbegeleiding

Zo nu en dan komt de vraag of we ook begeleiding kunnen bieden in het geven van huiswerk. Dit n.a.v. de achtergrond als leerkracht.

Wij richten ons op coaching en persoonlijke leerdoelen. Dit kan wel van invloed zijn op het maken van huiswerk.
Immers, waar komt bijvoorbeeld de weerstand vandaan; is het puur het niet begrijpen van de lesstof (dan is huiswerkbegeleiding erg handig!) of zit er meer achter?
Vaak speelt faalangst ook een rol… met deze zaken kunnen we in de coachring dan wel weer iets bereiken.

Dus: huiswerkbegeleiding? In principe niet, soms komt het zo uit en maken we een uitzondering, passend bij het leerproces van het kind.

Afbeeldingsresultaat voor huiswerk

Vanwege succes; nogmaals training tegen gereduceerd tarief in juni!

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op een correcte manier met anderen om te gaan.
Soms zijn kinderen/jongeren hoog sensitief en kunnen zich hierdoor onbegrepen voelen. Soms heeft een kind te maken met een (gedrags) stoornis die de buitenwereld niet begrijpt, of voelt een kind zich in bepaalde situaties onveilig/onprettig.

Dit kan zich uiten in faalangst, onzekerheid, psychosomatische klachten, pestgedrag, etc.

Tijdens de weerbaarheidstraining leren de kinderen/jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.

Aan het einde van elke training krijgen de kinderen/jongeren een huiswerkopdracht mee, waardoor er ook thuis bewust verder gegaan wordt met het toepassen van het geleerde.

Copaki krijgt regelmatig aanvraag voor individuele of groepstrajecten en een enkeling haakt af vanwege de kosten.
Daarom bieden we een aantal keer per jaar deze groepstraining van 3 weken aan voor slechts € 145,- inclusief BTW per persoon.
De training gaat door bij 4 aanmeldingen en duurt anderhalf uur per keer.
Na afloop van de training kunnen de ouder(s)/ verzorger(s) een beknopt verslag in hun mailbox verwachten.

Tijdens de training zijn de ouder(s)/verzorger(s) er niet bij.

Leerdoelen kunnen per deelnemer variëren.

3-weekse weer gestart

Vanmorgen in de enorme kou weer een 3-weekse training gestart. Al in de eerste training zijn de deelnemers tot mooie inzichten gekomen waar we de volgende keer natuurlijk verder mee gaan werken!

Helpende en niet helpende gedachten, hulp vragen, vertrouwen op jezelf en anderen en leren hoe je je kunt concentreren… Zomaar wat thema’s die langs kwamen.

Fijn weekend kanjers en tot over 2 weken!

Training faalangst op zaterdag 7 april

“Ik geloof nu in mezelf, dat helpt met alles”

Een kleine uitspraak met grote betekenis.

Faalangst is een steeds vaker voorkomend foneem onder de jongeren. Faalangst is, kortgezegd, de angst om iets fout te doen> de angst voor negatieve kritiek.

Een van de grootste misvattingen van faalangst is dat het een studieprobleem is, dat men de taken niet aankan en dat het van tijdelijke aard is. Wanneer faalangst niet (tijdig) aangepakt wordt, kan men hier het hele leven lang last van hebben.

– 10-15% van de jongeren tussen de 8 en 16 jaar heeft last van faalangst.
– Het komt iets meer voor bij meisjes
– Jongens hebben vaker last van passieve faalangst
– men houdt faalangst vaak verborgen

Tijdens een eenmalige coachsessie met het paard als co-coach, leren de jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.
Omdat het paard waardevrij is, niet oordeelt en in het hier en nu leeft, kan er ongedwongen geoefend worden met nieuwe situaties en zullen er inzichten ontstaan over het eigen handelen.

Locatie Lageweg 20 in Ossenzijl.

Kosten: €75,- per persoon, maximaal 6 deelnemers
Zaterdag 7 april van 9.30-11.30 uur

Copaki was op de autismedag in de Meenthe

Vandaag was Copaki aanwezig op de autismedag in Meenthe te Steenwijk.

Een stand naast samenwerkingspartner PMT Steenwijkerland, budgetcoach en muziektoko.

Kortom: zorg voor iedere wens, op maat.

 

Ook voor schoolklassen!

Steeds meer scholen ervaren de effectiviteit van het coachen van kinderen met het paard.
Doordat de kinderen ervarend leren en er ingezet wordt op elkaars kwaliteiten i.p.v. op elkaars tekortkomingen, ervaren de kinderen het als leuk/fijn en de effecten op klasniveau zijn enorm.
Kinderen ontdekken ineens waarom iemand zich ‘anders’ gedraagt, waar iemands kwaliteiten liggen en waarom iemand zich bijvoorbeeld stil houdt binnen de groep.

Kortom: door elkaars kwaliteiten te leren kennen en daarop in te zetten, ontstaat er meer wederzijds begrip en vertrouwen binnen de klas.

Training op locatie met de hele schoolklas is al mogelijk vanaf €10,00 per leerling!

Interesse? Mail naar info@copaki.nl

Copaki is nu SKJ-geregistreerd

Copaki is nu geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Ook oefenen met kinderen coachen met het paard?

Van collegae en andere belangstellenden krijg ik af en toe de vraag of ik een dag(deel) wil organiseren waarin verschillende casussen uitgespeeld kunnen worden m.b.t. kinderen coachen met paarden.

Natuurlijk kan en wil ik dat organiseren!

Heb je ook belangstelling en wil je directe feedback op je coachingsmethode met behulp van paarden, die je gebruikt bij kinderen, handvatten m.b.t. vraagstelling en een klein stukje theoretische achtergrondinformatie?
Dan is dit een mooie kans!

Let op: het betreft geen volledige ‘cursus’, het betreft een verdieping waarin vooral oefenen centraal staat.
De worskshop zal in april plaatsvinden.

Interesse? Dan mag je me mailen: Info@copaki.nl