Neurosemantiek

Wat is neuro semantiek? Een veel gestelde vraag.

Neuro-Semantiek is een uitdrukking en herontdekking van de positieve psychologie die door Maslow en Rogers werd gepionierd. Deze humanistische psychologie bracht NLP en talloze andere op kracht gebaseerde psychologische stromingen voor.

Semantiek is de manier waarop iemand ergens een betekenis aan geeft.

Neuro verwijst naar de hersenen en het zenuwstelsel.

Neurosemantiek is een vakgebied dat zich richt op de wijze waarop mensen betekenis creëren, ervaren en in hun lichaam omvormen tot gedrag, vaardigheden en prestatie.

Neurosemantiek is een communicatiemiddel om te verkennen hoe onze neurologie wordt geprogrammeerd door het gebruik van taal en betekenis.

Neurosemantiek is een positieve, op kracht gebaseerde psychologie, ontworpen om het best mogelijke van de menselijke natuur te modelleren. Dit leer je toepassen in het leven van alle dag.

Het model van de 4 assen van verandering is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP-neurosemantiektrainer Michael Hall. Hij heeft onderzocht wat maakt dat mensen succesvol veranderen. Uit deze methode is gebleken dat een succesvolle verandering bestaat uit 4 assen, dus 8 punten: tegenover elke zijde van een as, staat een ander aspect daar lijnrecht tegenover.

De aspecten zijn:

– Negatieve emoties die ons vertellen wat we willen vermijden.
– Positieve emoties die ons vertellen wat we willen bereiken.

– Inzicht in wat er moet veranderen en waarom.
– Beslissen om daadwerkelijk te veranderen.

– Creëren van nieuwe motivaties, associaties, gevoelens en gedachten.
– Uitvoeren van nieuw gedrag.

– Belonen en vieren om behaalde verandering te versterken.
– Testen en monitoren van vooruitgang.

Door deze assen te doorlopen en uit te vragen, ontstaat er een coachgesprek waarbij de coachee aan het denken wordt gezet. Hierdoor creëert de coachee uiteindelijk inzichten waaruit nieuwe ideeën en oplossingen voortvloeien. Hierdoor ontstaat een extra interne motivatie die een concrete gedragsverandering bewerkstelligt.