FAQ

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Dit verschilt per situatie. Gemiddeld moet u denken aan 5 tot 10 sessies, waarna we vaak adviseren na het afsluiten van deze sessies elke 2 a 3 maanden een herhaalsessie te doen.

Ik ben bang voor paarden, kan ik dan ook terecht bij Copaki?

Jahoor, dat kan! Misschien een geruststellende gedachte dat je echt de enige niet bent die (lichte) angst heeft voor het werken met paarden. Ook zonder direct contact met de paarden kunnen we een programma op maat voor je maken.

Ik wil maar 1 sessie, kan dat?

Binnen de coaching komt u met een specifiek leerdoel naar de coachring. We gan met dat onderwerp bezig en doordat we vaak snel tot de kern komen, is een redelijke snel resultaat vaak het gevolg. Het gevaar met slechts 1 sessie is echter dat we een hoop open gooien en daarna geen tijd hebben dit functioneel te verwerken. Omdat wij niet geloven in ‘roeren in een potje en dan de deksel erop doen” geven wij geen enkele sessies. Het minimum bestaat altijd uit 3 sessies.

Wanneer u nieuwsgierig bent naar paardencoaching en het een keer wilt ervaren, kunt u zich opgeven voor een woensdagochtend voor een zogenoemde kennismakingssessie. U komt dan met uw leerdoel naar de bak, waarmee we dan aan het werk gaan. Een kennismakingssessie is afgelopen wanneer de tijd op is en lost uw casus niet gelijk op. Wel krijgt u duidelijk inzicht in wat paardencoaching inhoudt.

Ik wil wel een traject starten, maar niet met paard

Een coachtraject met een paard kan behoorlijk confronterend zijn. Daarentegen is het wel erg efficiënt; je komt snel tot de kern waardoor een gedragsverandering relatief snel wordt bewerkstelligt. Mocht je ervoor kiezen helemaal niet met het paard te willen werken, ligt die keuze natuurlijk bij jouzelf. Dan maken we een programma op maat zonder paard.

Is het niet ontzettend zweverig?

Nee, verre van zelfs! Doordat het paard als reflectiemiddel ingezet wordt en de coaches op basis van de 4 assen van verandering samen met de coachee toewerken naar nieuwe inzichten, overtuigingen en verankering, ben je echt bezig met je proces en worden er snelle resultaten geboekt. De coach vult niets in en adviseert niet. Onze coaches zijn opgeleid om elke casus zonder (waarde)oordeel te doorlopen en kunnen je op objectieve wijze zelf tot wijsheden leiden waar je jezelf niet bewust van was.

Om welke reden zou ik voor Copaki kiezen?
  • Wij houden ons aan de afgesproken doelen.
  • Bij ons worden de afgesproken doelen bereikt omdat we direct tot de kern komen.
  • Wij geven inzicht in de kernkwaliteiten van individuen en teams.
  • Wij zetten de coachees aan het denken. Deze zelfreflectie zorgt voor een concrete (gedrags)verandering van het individu en het team.
  • Wij laten ziekteverzuim verminderen.
  • Wij geven zowel directie, leiders en werknemers inzicht in hun eigen handelen.
  • Enorme tijdsbesparing t.o.v. andere coachtrajecten.
  • Overzichtelijke trajecten en kosten.
  • Wij focussen niet alleen op de punt van de ijsberg, ook op wat zich onder water afspeelt.
Waarom het paard als co-coach

Paarden zijn van nature prooidieren. Prooidieren moeten vluchten wanneer zij met een vijand te maken krijgen, vandaar ook wel vluchtdier genoemd. Een paard is het meest veilig in een kudde. Een paard reageert zeer alert op lichaamstaal (non verbale communicatie). Dit is namelijk zijn redding; wanneer hij de non verbale communicatie van zijn kudde niet zou begrijpen en niet zou doorgeven, brengt hij zichzelf en de kudde in gevaar.

Om deze reden pakken paarden ook de non verbale communicatie en het gevoel van de coachee (cliënt) heel gemakkelijk op. Wanneer een coachee in de ring staat met een paard, zal het paard aansluiting proberen te zoeken; bij gebrek aan zijn kudde zal hij trachten een kudde te vormen met de coachee.

Alleen wanneer de coachee congruent is (= overeenstemming tussen denken, voelen en spreken ) en eerlijke/echte signalen geeft, zal het paard zich veilig genoeg voelen om de coachee als leider te zien. Indien een paard dit niet ervaart, zal hij zelf de leiding nemen en de coachee als kudde in bescherming nemen.

Een paard zal altijd het belang van de kudde voor zijn eigen belangen stellen en is waardevrij zodat hij niet zal oordelen.

Bovengenoemde elementen maken van het paard een prima co-coach.

Wat is neuro-semantiek?

Neuro-Semantiek is een uitdrukking en herontdekking van de positieve psychologie die door Maslow en Rogers werd gepionierd. Deze humanistische psychologie bracht NLP en talloze andere op kracht gebaseerde psychologische stromingen voor.

Semantiek is de manier waarop iemand ergens een betekenis aan geeft.

Neuro verwijst naar de hersenen en het zenuwstelsel.

Neurosemantiek is een vakgebied dat zich richt op de wijze waarop mensen betekenis creëren, ervaren en in hun lichaam omvormen tot gedrag, vaardigheden en prestatie.

Neurosemantiek is een communicatiemiddel om te verkennen hoe onze neurologie wordt geprogrammeerd door het gebruik van taal en betekenis.

Neurosemantiek is een positieve, op kracht gebaseerde psychologie, ontworpen om het best mogelijke van de menselijke natuur te modelleren. Dit leer je toepassen in het leven van alle dag.

Het model van de 4 assen van verandering is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en NLP-neurosemantiektrainer Michael Hall. Hij heeft onderzocht wat maakt dat mensen succesvol veranderen. Uit deze methode is gebleken dat een succesvolle verandering bestaat uit 4 assen, dus 8 punten: tegenover elke zijde van een as, staat een ander aspect daar lijnrecht tegenover.

Wat kost een coachtraject?

Dit is moeilijk te zeggen, omdat een coachtraject op maat gemaakt wordt. Na de intake wordt er een plan en offerte opgemaakt en n.a.v. de offerte beslist u of u wel of niet wilt deelnemen.

Als richtlijn kunt u voor een particuliere sessie €75,- incl BTW per keer aanhouden.
De groepstrainingen variëren in prijs. Deze staan in prijs vaak genoemd bij het aanbod van de training, zowel op Facebook als op de website.

Wat kost een intake gesprek per telefoon of op locatie?

De intake is in principe vrijblijvend. Tijdens de intake zal de doelstelling geformuleerd worden en zullen er vooral veel vragen gesteld worden door de coach. Dit om het leerdoel helder te krijgen. Na de intake werkt de coach de offerte uit en stuurt dit plan per mail of post naar u toe. N.a.v. dat plan bepaalt u of u wilt deelnemen aan de coaching-sessie(s).
Indien u akkoord gaat met de offerte, worden er geen kosten voor de intake berekend. Mocht u ervan af zien, berekenen wij € 45,- inclusief BTW voor de intake.

Bij de intake van een kind verwachten we de ouder(s)/verzorger(s) en het kind waar het om gaat. Bij de intake zijn de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig, bij de sessies zelf niet. Dit om de veiligheid en openheid van het kind te optimaliseren.
Telefonische intake is ook mogelijk.

Wordt de coaching vergoed?

Helaas vergoed de zorgverzekering deze effectieve vorm van coaching niet. Wanneer u via uw werkgever voor een coachtraject komt, is deze vaak bereid de coaching te betalen. Dit zult u eerst zelf moeten overleggen met uw werkgever.