Waarom het paard als co-coach

Een veel gestelde vraag, waarom het paard als co-coach?

Paarden zijn van nature prooidieren. Prooidieren moeten vluchten wanneer zij met een vijand te maken krijgen, vandaar ook wel vluchtdier genoemd. Een paard is het meest veilig in een kudde. Een paard reageert zeer alert op lichaamstaal (non verbale communicatie). Dit is namelijk zijn redding; wanneer hij de non verbale communicatie van zijn kudde niet zou begrijpen en niet zou doorgeven, brengt hij zichzelf en de kudde in gevaar.

Om deze reden pakken paarden ook de non verbale communicatie en het gevoel van de coachee (cliënt) heel gemakkelijk op. Wanneer een coachee in de ring staat met een paard, zal het paard aansluiting proberen te zoeken; bij gebrek aan zijn kudde zal hij trachten een kudde te vormen met de coachee.

Alleen wanneer de coachee congruent is (= overeenstemming tussen denken, voelen en spreken ) en eerlijke/echte signalen geeft, zal het paard zich veilig genoeg voelen om de coachee als leider te zien. Indien een paard dit niet ervaart, zal hij zelf de leiding nemen en de coachee als kudde in bescherming nemen.

Een paard zal altijd het belang van de kudde voor zijn eigen belangen stellen en is waardevrij zodat hij niet zal oordelen.

Bovengenoemde elementen maken van het paard een prima co-coach.