Intake

De intake is vrijblijvend. Tijdens de intake zal de doelstelling geformuleerd worden en zullen er vooral veel vragen gesteld worden door de coach. Dit om het leerdoel helder te krijgen. Na de intake werkt de coach de offerte uit en stuurt dit plan per mail of post naar u toe. N.a.v. dat plan bepaalt u of u wilt deelnemen aan de coaching-sessie(s).

Bij de intake van een kind verwachten we de ouder(s)/verzorger(s) en het kind waar het om gaat. Bij de intake zijn de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig, bij de sessies zelf niet. Dit om de veiligheid en openheid van het kind te optimaliseren.