Coaching

Ik wil kinderen, jongeren en volwassenen graag meer bewust maken van hun kwaliteiten en mogelijkheden.
Het (her)ontdekken van je eigen kracht /wie je werkelijk bent, is vaak de eerste stap in het coaching-proces.

De veeleisende wereld om je heen, alle indrukken van de buitenwereld, onrustige tijden in je werk of in privé of een onvolwaardig zelfbeeld kunnen veroorzaken dat je je onrustig, onzeker, ongelukkig, onbegrepen of onvolwaardig voelt. Zowel bij kinderen als volwassenen kan dit zich uiten in boosheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, het gevoel hebben er niet bij te horen, bedplassen, pestgedrag, gepest worden, onzeker zijn, faalangst, etc. Hierdoor kun je op veel gebieden minder voor elkaar krijgen dan je talenten, je karakter en je kennis&kunde te bieden hebben.

Voordat een coaching sessie echt gestart kan worden, bepalen wij samen welk doel gesteld wordt aan de sessie(s). Tijdens de coaching-sessie(s) zet ik paarden in omdat paarden niet oordelen en omdat zij je als geen ander een spiegel voor kunnen houden.

Door het inzetten van paarden bij diverse problematieken, kan er d.m.v. een aantal intensieve sessies, gewerkt worden aan het doel. Het paard wordt ingezet als reflectiemiddel (de spiegel) om concrete gedragsveranderingen voor nu en voor in de toekomst te bewerkstelligen.

Bij Copaki:

– Worden doelen behaald.
– Is er tevens coaching mogelijk in de avonduren en op zaterdag.
– Weten we hoe om te gaan met ASS-problematiek.
– Is er naast confrontatie ook ruimte om te lachen.