Coach-methode

Binnen de coaching wordt gebruik gemaakt van het model van de 4 assen van verandering. Dit model bestaat uit 8 aspecten die op volgorde doorlopen worden.

AS 1
1.Ergens weg van willen, iets willen vermijden

2.Ergens naartoe willen, iets willen bereiken

AS2

3.Inzicht in de gedachten, gevoelens, overtuigingen etc. die het ongewenste gedrag sturen

4.Het besluit nemen te veranderen

AS3

5.Nieuwe, effectieve gedachten, gevoelens, overtuigingen etc. creëren (een nieuwe inner game)

6.Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren (een nieuwe outer game)

AS4

7.De behaalde verandering erkennen en waarderen

8.De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren

 

Door deze assen te doorlopen en uit te vragen, ontstaat er een coachgesprek waarbij de coachee aan het denken wordt gezet. Hierdoor creëert de coachee uiteindelijk inzichten waaruit nieuwe ideeën en oplossingen voortvloeien. Hierdoor ontstaat een extra interne motivatie die een concrete gedragsverandering bewerkstelligt.