Vastlopen

In de trainingen kom ik met enig regelmaat kinderen tegen die vooral op school vastlopen. Na een sessie of 2/3 is over het algemeen al duidelijk welke wijzigingen er op school en thuis doorgevoerd kunnen worden om het kind verder te helpen. De thuissituatie is altijd eerstelijns contact, dus die gesprekken zijn er automatisch en lopen doorgaans vloeiend. Immers, ouders kiezen er zelf voor de training aan te gaan en staan daarmee vaak automatisch open voor feedback en aanpassingen om hun kind verder te helpen.

Steeds vaker krijg ik de vraag van ouders en scholen om een kind ook in de schoolse setting te komen observeren. Op die manier zie ik wat er op school gebeurt en welke aanpak van de docent goed werkt. Door de aanpak die werkt bewust(er) toe te passen en uit te vergroten, is een groot deel van het probleem vaak al opgelost.
Door nadien met de leerkracht in gesprek te gaan, ontstaan er vaak nieuwe inzichten en een betere harmonie.
Zo blij dat ik dit steeds vaker mag doen en zowel ouders als scholen inzien dat relatief kleine aanpassingen een wereld van verschil kunnen maken!

**Nog 3 plaatsen vrij voor de vrijdagmiddag, volle hoofden training! **

Het nieuwe schooljaar…..YEAH of Bleeegh?

Het nieuwe schooljaar start weer en hoewel dat voor velen een periode is van al je vriendjes weer zien, ritme krijgen, kunnen leren en je meester of juf weer zien… want stiekem heb je die toch een beetje gemist… betekent het voor velen een periode van chaos en drukte in het hoofd!

Herkenbaar (voor je kind)?

Hoe fijn is het dan om gelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar om te leren gaan met alle drukte die er op je afkomt? Om gelijk te zorgen dat er rust en orde gecreëerd wordt voordat je er oververmoeid en chagrijnig van raakt!

We werken in een groepje aan je individuele doelen! Dus in groepsverband een programma op maat!

Start vrijdag 21 september.

Opgeven kan via http://www.copaki.nl/events/volle-hoofden-training-2/

Training faalangst op zaterdag 7 april

“Ik geloof nu in mezelf, dat helpt met alles”

Een kleine uitspraak met grote betekenis.

Faalangst is een steeds vaker voorkomend foneem onder de jongeren. Faalangst is, kortgezegd, de angst om iets fout te doen> de angst voor negatieve kritiek.

Een van de grootste misvattingen van faalangst is dat het een studieprobleem is, dat men de taken niet aankan en dat het van tijdelijke aard is. Wanneer faalangst niet (tijdig) aangepakt wordt, kan men hier het hele leven lang last van hebben.

– 10-15% van de jongeren tussen de 8 en 16 jaar heeft last van faalangst.
– Het komt iets meer voor bij meisjes
– Jongens hebben vaker last van passieve faalangst
– men houdt faalangst vaak verborgen

Tijdens een eenmalige coachsessie met het paard als co-coach, leren de jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.
Omdat het paard waardevrij is, niet oordeelt en in het hier en nu leeft, kan er ongedwongen geoefend worden met nieuwe situaties en zullen er inzichten ontstaan over het eigen handelen.

Locatie Lageweg 20 in Ossenzijl.

Kosten: €75,- per persoon, maximaal 6 deelnemers
Zaterdag 7 april van 9.30-11.30 uur

Ook voor schoolklassen!

Steeds meer scholen ervaren de effectiviteit van het coachen van kinderen met het paard.
Doordat de kinderen ervarend leren en er ingezet wordt op elkaars kwaliteiten i.p.v. op elkaars tekortkomingen, ervaren de kinderen het als leuk/fijn en de effecten op klasniveau zijn enorm.
Kinderen ontdekken ineens waarom iemand zich ‘anders’ gedraagt, waar iemands kwaliteiten liggen en waarom iemand zich bijvoorbeeld stil houdt binnen de groep.

Kortom: door elkaars kwaliteiten te leren kennen en daarop in te zetten, ontstaat er meer wederzijds begrip en vertrouwen binnen de klas.

Training op locatie met de hele schoolklas is al mogelijk vanaf €10,00 per leerling!

Interesse? Mail naar info@copaki.nl

Copaki is nu SKJ-geregistreerd

Copaki is nu geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Ook oefenen met kinderen coachen met het paard?

Van collegae en andere belangstellenden krijg ik af en toe de vraag of ik een dag(deel) wil organiseren waarin verschillende casussen uitgespeeld kunnen worden m.b.t. kinderen coachen met paarden.

Natuurlijk kan en wil ik dat organiseren!

Heb je ook belangstelling en wil je directe feedback op je coachingsmethode met behulp van paarden, die je gebruikt bij kinderen, handvatten m.b.t. vraagstelling en een klein stukje theoretische achtergrondinformatie?
Dan is dit een mooie kans!

Let op: het betreft geen volledige ‘cursus’, het betreft een verdieping waarin vooral oefenen centraal staat.
De worskshop zal in april plaatsvinden.

Interesse? Dan mag je me mailen: Info@copaki.nl