Training faalangst op zaterdag 7 april

“Ik geloof nu in mezelf, dat helpt met alles”

Een kleine uitspraak met grote betekenis.

Faalangst is een steeds vaker voorkomend foneem onder de jongeren. Faalangst is, kortgezegd, de angst om iets fout te doen> de angst voor negatieve kritiek.

Een van de grootste misvattingen van faalangst is dat het een studieprobleem is, dat men de taken niet aankan en dat het van tijdelijke aard is. Wanneer faalangst niet (tijdig) aangepakt wordt, kan men hier het hele leven lang last van hebben.

– 10-15% van de jongeren tussen de 8 en 16 jaar heeft last van faalangst.
– Het komt iets meer voor bij meisjes
– Jongens hebben vaker last van passieve faalangst
– men houdt faalangst vaak verborgen

Tijdens een eenmalige coachsessie met het paard als co-coach, leren de jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.
Omdat het paard waardevrij is, niet oordeelt en in het hier en nu leeft, kan er ongedwongen geoefend worden met nieuwe situaties en zullen er inzichten ontstaan over het eigen handelen.

Locatie Lageweg 20 in Ossenzijl.

Kosten: €75,- per persoon, maximaal 6 deelnemers
Zaterdag 7 april van 9.30-11.30 uur

Ook voor schoolklassen!

Steeds meer scholen ervaren de effectiviteit van het coachen van kinderen met het paard.
Doordat de kinderen ervarend leren en er ingezet wordt op elkaars kwaliteiten i.p.v. op elkaars tekortkomingen, ervaren de kinderen het als leuk/fijn en de effecten op klasniveau zijn enorm.
Kinderen ontdekken ineens waarom iemand zich ‘anders’ gedraagt, waar iemands kwaliteiten liggen en waarom iemand zich bijvoorbeeld stil houdt binnen de groep.

Kortom: door elkaars kwaliteiten te leren kennen en daarop in te zetten, ontstaat er meer wederzijds begrip en vertrouwen binnen de klas.

Training op locatie met de hele schoolklas is al mogelijk vanaf €10,00 per leerling!

Interesse? Mail naar info@copaki.nl

Copaki is nu SKJ-geregistreerd

Copaki is nu geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Ook oefenen met kinderen coachen met het paard?

Van collegae en andere belangstellenden krijg ik af en toe de vraag of ik een dag(deel) wil organiseren waarin verschillende casussen uitgespeeld kunnen worden m.b.t. kinderen coachen met paarden.

Natuurlijk kan en wil ik dat organiseren!

Heb je ook belangstelling en wil je directe feedback op je coachingsmethode met behulp van paarden, die je gebruikt bij kinderen, handvatten m.b.t. vraagstelling en een klein stukje theoretische achtergrondinformatie?
Dan is dit een mooie kans!

Let op: het betreft geen volledige ‘cursus’, het betreft een verdieping waarin vooral oefenen centraal staat.
De worskshop zal in april plaatsvinden.

Interesse? Dan mag je me mailen: Info@copaki.nl

Voorlopig laatste ronde tegen gereduceerd tarief! Vol=Vol

Wat ontzettend leuk! We hebben veel reacties op de weerbaarheidstraining tegen gereduceerd tarief gekregen!

3 Weken op zaterdagochtend voor slechts €145,- (wordt niet vergoed)

De kinderen werken dan met 3 a 4 kinderen samen in een training, samen met het paard en coach. Ondertussen werken de kinderen aan hun eigen, persoonlijke, leerdoelen. 
Na elke sessie kan de ouder/verzorger een beknopt verslag in de mail verwachten.

De eerste groepen zijn reeds gestart en de eerste aanmelding voor nóg een groep is binnen.
Copaki is bereid deze groep nog vorm te geven, mits er minimaal 3 deelnemers zijn.

Interesse om aan te sluiten in een nieuwe drie-weekse groep op zaterdagochtend?
Mail dan naar info@copaki.nl

Weer een 8-weekse training afgesloten!

Vandaag hebben deze toppers de 8 weekse combinatie training afgesloten. Een training waarin mindfulness en paardencoaching gecombineerd wordt.

De deelnemers mochten hun gezins- en familie leden laten zien en laten ervaren wat ze geleerd hadden in de training.

Lieve kanjers, van harte gefeliciteerd met jullie diploma!

3Weekse weerbaarheidstraining tegen stuntprijs van €145,- per deelnemer!

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om op een correcte manier met anderen om te gaan.
Soms zijn kinderen/jongeren hoog sensitief en kunnen zich hierdoor onbegrepen voelen. Soms heeft een kind te maken met een (gedrags) stoornis die de buitenwereld niet begrijpt, of voelt een kind zich in bepaalde situaties onveilig/onprettig.

Dit kan zich uiten in faalangst, onzekerheid, psychosomatische klachten, pestgedrag, etc.

Tijdens de weerbaarheidstraining leren de kinderen/jongeren omgaan met bepaalde situaties/ angst voor bepaalde zaken en leren zij hun eigen grenzen (h)erkennen en deze aan te geven.

Aan het einde van elke training krijgen de kinderen/jongeren een huiswerkopdracht mee, waardoor er ook thuis bewust verder gegaan wordt met het toepassen van het geleerde.

Copaki krijgt regelmatig aanvraag voor individuele of groepstrajecten en een enkeling haakt af vanwege de kosten.
Daarom bieden we deze groepstraining van 3 weken aan voor slechts € 145,- inclusief BTW.
De training gaat door bij 4 aanmeldingen en duurt anderhalf uur per keer.

Leerdoelen kunnen per deelnemer variëren.