Ook voor schoolklassen!

Steeds meer scholen ervaren de effectiviteit van het coachen van kinderen met het paard.
Doordat de kinderen ervarend leren en er ingezet wordt op elkaars kwaliteiten i.p.v. op elkaars tekortkomingen, ervaren de kinderen het als leuk/fijn en de effecten op klasniveau zijn enorm.
Kinderen ontdekken ineens waarom iemand zich ‘anders’ gedraagt, waar iemands kwaliteiten liggen en waarom iemand zich bijvoorbeeld stil houdt binnen de groep.

Kortom: door elkaars kwaliteiten te leren kennen en daarop in te zetten, ontstaat er meer wederzijds begrip en vertrouwen binnen de klas.

Training op locatie met de hele schoolklas is al mogelijk vanaf €10,00 per leerling!

Interesse? Mail naar info@copaki.nl

Copaki is nu SKJ-geregistreerd

Copaki is nu geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

In het Kwaliteitsregister Jeugd vindt u de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor hun vakgebied. Dit register is openbaar.

Ook oefenen met kinderen coachen met het paard?

Van collegae en andere belangstellenden krijg ik af en toe de vraag of ik een dag(deel) wil organiseren waarin verschillende casussen uitgespeeld kunnen worden m.b.t. kinderen coachen met paarden.

Natuurlijk kan en wil ik dat organiseren!

Heb je ook belangstelling en wil je directe feedback op je coachingsmethode met behulp van paarden, die je gebruikt bij kinderen, handvatten m.b.t. vraagstelling en een klein stukje theoretische achtergrondinformatie?
Dan is dit een mooie kans!

Let op: het betreft geen volledige ‘cursus’, het betreft een verdieping waarin vooral oefenen centraal staat.
De worskshop zal in april plaatsvinden.

Interesse? Dan mag je me mailen: Info@copaki.nl

Voorlopig laatste ronde tegen gereduceerd tarief! Vol=Vol

Wat ontzettend leuk! We hebben veel reacties op de weerbaarheidstraining tegen gereduceerd tarief gekregen!

3 Weken op zaterdagochtend voor slechts €145,- (wordt niet vergoed)

De kinderen werken dan met 3 a 4 kinderen samen in een training, samen met het paard en coach. Ondertussen werken de kinderen aan hun eigen, persoonlijke, leerdoelen. 
Na elke sessie kan de ouder/verzorger een beknopt verslag in de mail verwachten.

De eerste groepen zijn reeds gestart en de eerste aanmelding voor nóg een groep is binnen.
Copaki is bereid deze groep nog vorm te geven, mits er minimaal 3 deelnemers zijn.

Interesse om aan te sluiten in een nieuwe drie-weekse groep op zaterdagochtend?
Mail dan naar info@copaki.nl