Pester in de sessie

Steeds vaker komen er jongeren bij Copaki die het leven niet of nauwelijks zien zitten doordat ze jarenlang getreiterd en gekleineerd zijn.

Deze week kregen we een ” pester” in coaching, een jongere die zo zijn eigen redenen had om te ” moeten” pesten…

…Wat fijn van de ouders dat zij hun kind in een coach traject hebben gezet. Natuurlijk, ook daar zit veel pijn en verdriet. Inzicht in wat zijn handelen deed met zijn slachtoffers gaf een duidelijke confrontatie en beter nog, handvatten dit anders aan te pakken!

Wat zouden we blij zijn als dergelijke coach trajecten helemaal niet meer nodig zouden zijn!